Enklaste sättet att få fram affärsvärde från data

8 januari 2024 - Lästid: 2 min

Utmaning:

Enligt STOIX erfarenhet brottas företag dagligen med hur man kan utvinna affärsvärde från den stora mängd data som både genereras externt och internt. Målet är att använda data för att ta bättre affärsbeslut. Projekt för att bli datadriven är ofta väldigt komplexa, kostsamma och tidskrävande. Resultaten av investeringarna dyker ofta inte upp förrän långt senare än de förväntas och beslutsfattare får inte tag i de mätvärden de vill analysera.

A spacious boardroom set up for a meeting, symbolizing efficient board report preparation.

Vår lösning:

STOIX utgår från en modell där grunden till era datadrivna beslut kommer ifrån de strategiska affärsmål som din roll, avdelning eller organisation har satt upp, och hur data kan användas för att nå de förändringar du förväntar dig. Med våra kunder gör vi en direkt koppling mellan deras strategiska affärsplan, teknik och data och samlar mätvärden automatiskt i en rapport som ligger till grund för beslut. Istället för att skapa komplicerade och stora tekniska lösningar för att samla in och processa data, vilket ofta tar enorma mängder tid och resurser, så utgår STOIX ifrån:

  1. Vilka mätvärden du behöver för din strategiska affärsplan
  2. Tar fram, aggregerar och kalkylerar den data som behövs
  3. Visualiserar mätvärden för de beslutsfattare som ska utvärdera den strategiska planen

Dessa steg sker automatiskt så att beslutsfattarna själva kan klicka fram de mätvärden de vill använda i sin rapport vilket blir ett hjälpmedel för att nå era affärsmål.

Resultat:

Denna modell genererar flera olika fördelar inom ett företag:

Effektivare beslutsfattande

Du kan nu fatta beslut baserat på data istället för gissningar eller magkänsla. Du kommer då direkt igång med att generera affärsvärde istället för att sitta och vänta på att dina mätvärden framställs, stämmer, och blir uppdaterade.

Minskade kostnader

Genom att utgå från affärsvärdet och automatisera inhämtningen av mätvärdena kommer kostnaderna minskas med minst 20% i ditt dataprojekt. Du får helt enkelt bättre resursanvändning och minskar behovet att investera i dyra projekt.

Förbättrad konkurrenskraft

Du kommer att kunna använda mätvärden för att reagera snabbt på förändringar, identifiera möjligheter och undvika risker, vilket ger dig en betydande fördel gentemot konkurrenterna.

Har du liknande utmaningar inom datadrivet beslutsfattande? Vi är här för att hjälpa dig att lösa dina behov. Kontakta oss idag, och låt oss tillsammans arbeta mot dina datadrivna mål.