Hur ett robust orkestreringsverktyg kan ge bättre KPI-rapporter på ditt företag

19 februari 2024 - Lästid: 1 min

Utmaning:

Ett företag inom media och e-commerce hade en gammal dataplattform och inga tydliga processer kring vilka verktyg och databaser som användes till vad. Detta skapade problem med dataset som gick sönder och propagerade felaktig information till de rapporter som beslutsfattare agerar på. Därför togs beslut ofta på inaktuell eller felaktig information som kunde vara mindre lönsamma eller rent av kostsamma för företaget.

Föreställer en grupp människor som diskuterar KPIer och rapporter

Vår lösning:

STOIX började tillsammans med kunden att identifiera vilka brister som fanns i den existerande datainfrastrukturen. Brister inkluderade att dataset inte producerades när de skulle, dataset som berodde på andra dataset körde innan deras källdata var redo samt att det tog väldigt mycket ingenjörstid att underhålla orkestreringsplattformen Airflow. Genom att ta in STOIX Orchestrator löste man bristerna:

  1. Genom att vara en native Kubernetes lösning blev orkestreringslösningen mer robust i grunden efter bytet.
  2. Genom att gå bort från Airflow DAGs som var hårt kopplade mot varandra kunde STOIX Orchestrator lösa samma problem på ett mycket mer modulärt sätt genom att löst koppla dataset till varandra.
  3. Ingenjörerna hos kunden sparade väldigt mycket tid på att inte behöva underhålla STOIX Orchestrators managed platform.

Resultat:

Efter migrationen till STOIX Orchestrator kunde datateamet börja leverera rapporter till beslutsfattarna som de var säkra på hade korrekt data. Över tid så började organisationens tillit till datateamet öka och fler och fler team ville börja bli datadrivna när de såg resultaten på de andra avdelningarna.

Har du liknande utmaningar inom din dataorganisation? Vi är här för att hjälpa dig lösa dina behov. Kontakta oss idag, och låt oss tillsammans arbeta mot dina datadrivna mål.